Verdere vernieuwing Stadscentrum Osdorpplein

Verdere vernieuwing Stadscentrum Osdorpplein

Geplaatst op 19 februari 2024

Osdorpplein wordt steeds meer een aantrekkelijk en compleet stadscentrum voor Nieuw-West waar Amsterdammers graag komen. De volgende fase van de vernieuwing staat nu voor de deur. Afgelopen week stemde het college van B en W in met de aangepaste plannen na de inspraak. In de plannen staat ook welke locatie voor theater de Nieuwe Meervaart is gekozen. Hij komt wat het college betreft in de Sloterplas, in de hoek van Lelylaan en Meer en Vaart. Eind maart beslist de gemeenteraad definitief over de plannen.

Informatiebijeenkomsten
Wil je meer weten over de plannen, of heb je vragen over het antwoord op jouw inspraakreactie? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op maandag 11 maart 2024 van 16.30 tot 21.30 uur. Er zijn centrale presentaties om 17.00 en 19.30 uur. Plaats: De Opgang, Tussen Meer 68.

Het is ook mogelijk om op een van de inloopmomenten langs te komen. Deze zijn op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart 2024
tussen 16.00 en 20.00 uur. Plaats: Informatiepunt Osdorpplein, Van Suchtelen van de Haarestraat 14

Stadscentrum met allure
Nieuw-West groeit snel. Daar hoort een stadscentrum met allure bij. Het Osdorpplein met daaromheen de Sloterplas en veel groen is een prachtige plek en verandert in een stadscentrum met een eigen karakter. We bouwen meer dan duizend nieuwe en duurzame woningen. De meeste zijn voor veel mensen betaalbaar. Er komen mooiere straten en meer culturele voorzieningen, horeca en winkels. Voetgangers krijgen meer ruimte: met veilige oversteekplekken en bredere stoepen met bomen en planten. Er komen extra plekken om elkaar te ontmoeten, te spelen, te sporten of te ontspannen.

Een keuze en een dilemma
En dan is er nog het nieuwe theater, de Nieuwe Meervaart. Er is met veel mensen lang gepraat over de vraag waar dat moet komen. Een moeilijke keuze. Na alle overleg en onderzoek lagen er 3 mogelijke plekken (opties Noord, Midden en Zuid) op tafel. Amsterdammers mochten hier hun mening over geven en ook 2 onafhankelijke adviescommissies* hebben hier goed naar gekeken. Het college van B en W heeft afgelopen week voor de ‘optie Zuid’ gekozen. In optie Zuid ligt de Nieuwe Meervaart in de Sloterplas, netjes buiten onze hoofdgroenstructuur. Geen probleem, zou je denken. Toch zorgt dit voor een dilemma.

Dilemma
De hoofdgroenstructuur is er om groengebieden zoals bomen in de stad te beschermen. Hierin mag je volgens de regels niet bouwen. Maar de adviescommissies adviseren het college om het gebied waarbinnen de Nieuwe Meervaart gebouwd moet worden, uit te breiden naar de oever. Want, zeggen zij, zo kan je het nieuwe gebouw beter in de omgeving inpassen. Maar hierdoor kan het gebouw wel voor een deel in de hoofdgroenstructuur komen. En daar mag je dus niet bouwen.

Hoe nu verder
Het college legt dit dilemma voor aan de gemeenteraad. Die geeft vervolgens een reactie terug aan het college van B en W. Het college neemt alle wensen en bedenkingen van de gemeenteraad mee in het definitieve besluit over de inpassing van de Nieuwe Meervaart. Het definitieve plan voor de inpassing wordt in het tweede kwartaal van 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Lees hier meer: Vernieuwing Stadscentrum Osdorpplein gaat verder – Gemeente Amsterdam