Pretitel

Titel

Participatie Osdorpplein

Geplaatst op 18 oktober 2020

Meedenken vernieuwing Osdorpplein en Meervaart
De vernieuwing van het Osdorpplein is in volle gang. Om de volgende fase van de vernieuwing mogelijk te maken, werkt de gemeente aan een zogenoemd investeringsbesluit en stedenbouwkundig plan voor fase 2. Bewoners, ondernemers en andere belangstellenden worden uitgenodigd om mee te denken over de plannen. Samen maken we het nieuwe Osdorpplein nog beter.

Compleet en aantrekkelijk stadscentrum
Een levendig stadshart waar altijd wat te beleven is en iedereen zich thuis voelt. Dat is het streven. Daarom worden meer woningen, werkplekken, horeca en vrijetijdsbesteding toegevoegd. Net als meer ruimte voor water en groen, en plekken om te recreëren en elkaar te ontmoeten. Dat wil de gemeente de komende jaren stap-voor-stap mogelijk maken.

Nieuwe Meervaart
Nieuw-West is het stadsdeel met de meeste inwoners, maar de minste culturele voorzieningen. Het stadsdeel verdient een goed theater. Theater de Meervaart heeft een nieuw gebouw nodig, want het huidige gebouw voldoet technisch niet meer. Ook groeit het theater uit zijn jasje. Het plan is dat het nieuwe gebouw aan de zuidwestoever in de Sloterplas komt. Het groen van het park blijft behouden.

Digitale bijeenkomst 12 november
Donderdag 12 november vindt van 19:00 – 20:30 uur een digitale bijeenkomst plaats. Hierin worden de plannen voor fase 2 besproken en hoe deze plannen de komende maanden verder worden uitgewerkt in verschillende themabijeenkomsten. Meedoen kan zonder aanmelding. Ga naar www.amsterdam.nl/osdorpplein en volg daar de live stream.

Themabijeenkomsten
In verschillende themabijeenkomsten worden de plannen verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld het nieuwe gebouw voor theater de Meervaart en de inrichting van de zuidwestoever van de Sloterplas. Meer informatie volgt op www.amsterdam.nl/osdorpplein