Privacy

Algemeen
De gezamenlijke gebiedspartners van het Osdorpplein: Gemeente Amsterdam, Bedrijfs Investeringszone Osdorpplein, Kroonenberg Real Estate en MRP Development verwerken persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In de algemene privacyverklaring zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door gezamenlijke gebiedspartners Osdropplein en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In deze meer specifieke verklaring geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen en andere relevante informatie over de verwerkingen door de gezamenlijke gebiedspartners Osdorpplein.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de algemene en deze specifieke privacyverklaring te raadplegen. Aan het einde van de verklaring staat aangegeven wanneer deze voor het laatste is aangepast.

Deze verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de gezamenlijke gebiedspartners Osdorpplein.

De verantwoordelijke
De betrokken partijen zijn elk verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gezamenlijke gebiedspartners Osdorpplein worden uitgevoerd.

 

Verwerken van persoonsgegevens
De gezamenlijke gebiedspartners Osdorpplein verzamelen en gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens van inwoners en gebruikers/bezoekers van het Osdropplein en contactpersonen van bedrijven.

Et cetera…