Kom maandag 31 oktober naar de informatiemarkt

Kom maandag 31 oktober naar de informatiemarkt

Geplaatst op 26 oktober 2022

De opgeknapte lammetjesfontein, een nieuw stadsloket, meer supermarkten, extra woningen en mooiere straten. Osdorpplein wordt steeds meer een aantrekkelijk en compleet stadscentrum waar Amsterdammers graag komen. U kunt uw mening geven over de plannen voor de volgende fase van de vernieuwing van het stadscentrum Osdorpplein.

Ook de komende jaren wil de gemeente het stadscentrum voor Nieuw-West versterken met meer betaalbare woningen, een plek voor een nieuwe Meervaart, een nieuwe gracht met bruggen, een langere promenade langs de Sloterplas en meer maatschappelijke voorzieningen. Tegelijkertijd wil de gemeente behouden wat Osdorpplein zo bijzonder maakt.

Van 24 oktober tot en met 5 december kunt u reageren op:
Het voornemen om de Sloterplas en zijn oevers aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht.
Het concept stedenbouwkundig plan en de concept investeringsnota voor fase 2 van de vernieuwing van Osdorpplein.

Gesprekken
De gemeente gaat graag met u in gesprek over de plannen. Uw ideeën, bedenkingen en vragen kunnen ervoor zorgen dat de plannen op punten worden aangepast. Daarom zijn er diverse ontmoetingen de komende weken. De aftrap is op 31 oktober met een informatiemarkt in de blauwe zaal van theater de Meervaart. U kunt binnenlopen tussen 17.00 en 21.00 uur. Om 19.00 uur geeft wethouder Van Dantzig de centrale aftrap. Op amsterdam.nl/osdorpplein leest u binnenkort waar en wanneer de andere gesprekken plaatsvinden.

Inspraak
Tot en met 5 december kunt u uw reactie geven. Hoe u dat kunt doen en waar u de plannen kunt bekijken staat op amsterdam.nl/osdorpplein. De gemeente verzamelt alle reacties in een nota van beantwoording waarin wordt aangegeven wat wel en niet kan worden aangepast in de plannen. Iedereen die een inspraakreactie heeft gestuurd ontvangt deze nota. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2023 een definitief besluit over de plannen.